İngilizce

Little data exist in the literature, particularly nursing lit- erature, to support the implementation of a nurse navigator position for patients with lung cancer. Interdisciplinary breast cancer proGrams that employ a nurse navigator have shown increased patient satisfaction (Rabinowitz, 0000). The National Cancer Institute announced a total of $00 million in grants to eight research institutions to develop the innovative Patient Navigator Research Program. The grants will focus on patients with cancer from racial or ethnic minority groups, low socio- economic status, and medically underserved areas. The purpose of the program is to test and evaluate interventions designed to improve access to timely and appropriate cancer care and treat- ment following a cancer diagnosis (NIH, 0000).

Türkçe

Literatürde, özellikle hemşirelik literatüründe, akciğer kanserli hastalar için bir hemşire navigasyon pozisyonunun uygulanmasını destekleyecek çok az veri bulunmaktadır. Bir hemşire gezgini istihdam eden disiplinler arası meme kanseri proGramları, hasta memnuniyetinin arttığını göstermiştir (Rabinowitz, 0000). Ulusal Kanser Enstitüsü, yenilikçi Hasta Gezgini Araştırma Programını geliştirmek için sekiz araştırma kurumuna toplam 00 milyon dolarlık hibe verdiğini duyurdu. Hibeler, ırksal veya etnik azınlık gruplarından, düşük sosyoekonomik statüden ve tıbbi açıdan yetersiz hizmet alan bölgelerden kanserli hastalara odaklanacaktır. Programın amacı, kanser teşhisi sonrasında zamanında ve uygun kanser bakım ve tedavisine erişimi iyileştirmek için tasarlanmış müdahaleleri test etmek ve değerlendirmektir (NIH, 0000).

(5000 karakter kaldı)

İngilizce
Türkçe

İçindekiler

Son çeviriler

devamını göster›