İngilizce

In COVID -00, respiratory system findings were seen in different clinical severity.
Of note, it is also remarkable that the severity of the pneumonia (as measured by CURB-00 score) was identified to be effective on the development of NOAF. Furthermore, the presence of diffuse lung infiltration on thorax CT was determined as an independent predictor for the development of NOAF in patients with COVID-00. It is accepted that the disease enters the cell through angiotensin converting enzyme (ACE-0) receptors in the lower respiratory tract, and replication continues. Thus, pneumonia findings became prominent and determinant in the clinical course of the disease

Türkçe

COVID-00'da solunum sistemi bulguları farklı klinik şiddetlerde görüldü.
Ayrıca, pnömoninin ciddiyetinin (CURB-00 skoru ile ölçüldüğü üzere) NOAF gelişimi üzerinde etkili olduğu tespit edilmesi de dikkat çekicidir. Ayrıca, toraks BT'de yaygın akciğer infiltrasyonunun varlığı, COVID-00'lu hastalarda NOAF gelişimi için bağımsız bir belirleyici olarak belirlendi. Hastalığın hücreye alt solunum yolundaki anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE-0) reseptörleri yoluyla girdiği ve çoğalmanın devam ettiği kabul edilmektedir. Böylece hastalığın klinik seyrinde pnömoni bulguları ön plana çıkmış ve belirleyici olmuştur.

Çevirmek istediğiniz metni girin: (5000 karakter kaldı)

İngilizce
Türkçe

İçindekiler

Profesyonel çeviri:
Kullanım SözleşmesiSitene Ekle