İngilizce

from imported glucose into glycogen. Hepatocytes can only
store a finite amount of glucose as glycogen. Hepatocytes
also convert excess glucose into FFAs through the process
of de novo lipogenesis (DNL). These FFAs are typically
esterified to glycerol-0-phosphate (G0P) to form triglyceride (TG), which accumulates as intrahepatic TG during
the digestive phase (see Fig. 00.0A). As discussed later for
insulin signaling, an excessive accumulation of intrahepatic
TG (i.e., fatty liver, hepatic steatosis) can result in insulin
resistan

Türkçe

ithal glikozdan glikojene dönüşür. Hepatositler
glikojen olarak sadece sınırlı miktarda glikoz depolayabilir. Hepatositler
de
de novo lipogenez (DNL) işlemi yoluyla fazla glikozu FFA'lara dönüştürür . Bu
FFA'lar tipik olarak
, sindirim fazı sırasında intrahepatik TG olarak biriken trigliserit (TG) oluşturmak için gliserol-0-fosfata (G0P) esterleştirilir (bakınız Şekil 00.0A). Daha sonra
insülin sinyali için tartışıldığı gibi , aşırı intrahepatik
TG birikimi (yani yağlı karaciğer, hepatik steatoz) insülin
direncine neden olabilir

Çevirmek istediğiniz metni girin: (5000 karakter kaldı)

İngilizce
Türkçe

İçindekiler

Profesyonel çeviri:
Kullanım SözleşmesiSitene Ekle