İngilizce

metabolize G0P to pyruvate via the glycolytic pathway,
which yields a small amount of ATP without requiring
mitochondria or O0. Cells without mitochondria ferment
pyruvate to lactate and export lactate as waste. Most cells
import pyruvate into mitochondria, convert it to acetyl
CoA by pyruvate dehydrogenase, and then condense
acetyl CoA with oxaloacetate to form citrate. Citrate is
cycled through the tricarboxylic acid (TCA) cycle back

Türkçe

G0P'yi, mitokondri veya O0
gerektirmeden az miktarda ATP veren glikolitik yol yoluyla piruvat yapacak şekilde metabolize eder
. Mitokondri fermenti olmayan hücreler
laktata pirüvat ve atık olarak laktat ihraç eder. Çoğu hücre
piruvatı mitokondri içine alır,
piruvat dehidrojenaz ile asetil CoA'ya dönüştürür ve daha sonra
sitrat oluşturmak için asetil CoA'yı oksaloasetat ile yoğunlaştırır . Sitrat
trikarboksilik asit (TCA) döngüsünden geri çevrilir

Çevirmek istediğiniz metni girin: (5000 karakter kaldı)

İngilizce
Türkçe

İçindekiler

Profesyonel çeviri:
Kullanım SözleşmesiSitene Ekle