İngilizce

As expected, children with Down syndrome showed
significantly worse motor functioning scores than children
in the developmental disabilities group on to the Vineland
Adaptive Behavior Scales. This established that deficits in
motor functioning that are specific to Down syndrome, and
not a function of disability in general. In addition, children
with Down syndrome also performed more poorly on a battery
of praxis tasks, including reaching into a jar to grasp a
Nerf ball, and stringing beads. Thus, a profile of early praxis
deficits was observed specifically in the Down syndrome
group, but not in the mixed developmental disabilities
comparison group.

Türkçe

Beklendiği gibi, Down sendromlu
çocuklar
, Vineland
Adaptive Behavior Scales'e göre gelişimsel engelli grubundaki çocuklardan önemli ölçüde daha kötü motor fonksiyon skorları gösterdi . Bu , genel olarak bir sakatlık fonksiyonu değil
, Down sendromuna özgü olan motor fonksiyon bozukluklarının olduğunu ortaya koydu
. Buna ek olarak,
Down sendromlu çocuklar , Nerf topunu
kavramak
ve boncukları bağlamak için bir kavanoza ulaşmak da dahil olmak üzere , bir dizi praksis görevi üzerinde daha kötü performans gösterdi . Bu nedenle,
özellikle Down sendromu
grubunda erken praksis açıklarının bir profili gözlenmiştir , ancak karma gelişimsel yetersizlik
karşılaştırma grubunda görülmemiştir .

Çevirmek istediğiniz metni girin: (5000 karakter kaldı)

İngilizce
Türkçe

İçindekiler

Profesyonel çeviri:
Kullanım SözleşmesiSitene Ekle