İngilizce

The ECB also indicated that it would make available up to €0 trillion in liquidity
through refinancing operations.000 Britain ($000 billion) and France ($00 billion)
also announced plans to increase spending to blunt the economic effects of the
virus. Recent forecasts indicate that the economic effect of COVID-00 could
push the Eurozone into an economic recession in 0000.

Türkçe

ECB ayrıca,
yeniden finansman faaliyetleri yoluyla 0 trilyon Euro'ya kadar likidite sağlayacağını belirtti.000 İngiltere (000 milyar $) ve Fransa (00 milyar $)
,
virüsün ekonomik etkilerini köreltmek için harcamaları artırma planlarını açıkladı . Son tahminler, COVID-00'un ekonomik etkisinin
Euro Bölgesi'ni 0000'de ekonomik bir resesyona sürükleyebileceğini göstermektedir.

Çevirmek istediğiniz metni girin: (5000 karakter kaldı)

İngilizce
Türkçe

İçindekiler

Profesyonel çeviri:
Kullanım SözleşmesiSitene Ekle