İngilizce


According to Maslow’s Hierarchy of Needs Theory, people’s motivation depends on their
needs. According to him, every action of humans to fulfil a need. People’s needs moves in turn. They are respectively physiological, safety, social, esteem and self-actualization needs. Unless a physiological need is fulfilled, person will not think him/her safety need. He says people’s needs comprise a pyramid. Thereby, to ensure motivation, while a need is fulfilled, that should begin from the base of pyramid. Even so needs are interconnection, because of that it’s hard to separate them from each other. However, Maslow’s Hierarchy of Needs Theory is the most well-known motivation theory since it is simple and memorable.

Türkçe


Maslow'un İhtiyaçlar Teorisi Hiyerarşisine göre, insanların motivasyonu
ihtiyaçlarına bağlıdır . Ona göre, insanların her eylemi bir ihtiyacı karşılamak için. İnsanların ihtiyaçları sırayla hareket eder. Bunlar sırasıyla fizyolojik, güvenlik, sosyal, saygı ve kendini gerçekleştirme ihtiyaçlarıdır. Fizyolojik bir ihtiyaç karşılanmadığı sürece, kişi güvenlik ihtiyacını düşünmeyecektir. İnsanların ihtiyaçlarının bir piramit içerdiğini söylüyor. Böylece, motivasyon sağlamak için, bir ihtiyaç karşılanırken, bu piramidin tabanından başlamalıdır. Buna rağmen ihtiyaçlar birbirine bağlıdır, çünkü onları birbirinden ayırmak zordur. Bununla birlikte, Maslow'un İhtiyaçlar Teorisi Hiyerarşisi en tanınmış motivasyon teorisidir, çünkü basit ve akılda kalıcıdır.

Çevirmek istediğiniz metni girin: (5000 karakter kaldı)

İngilizce
Türkçe

İçindekiler

Profesyonel çeviri:
Kullanım SözleşmesiSitene Ekle