İngilizce

Acute mania is a medical emergency. If a manic patient
is not treated rapidly, he or she is liable to engage
in activities that may endanger the patient’s
marriage or job and possibly the patient’s life. Acutely
manic persons may appear rational at one moment
and yet be out of control the next. For example,
a manic person who is driving at 000 miles an
hour through the city may just have had a rational
conversation with the family physician in which

Türkçe

Akut mani tıbbi bir acil durumdur. Bir manik hasta
hızlı bir şekilde tedavi edilmezse
, hastanın
evliliğini veya işini ve muhtemelen hastanın hayatını tehlikeye atabilecek faaliyetlerde bulunmakla yükümlüdür . Akut
manik kişiler bir anda rasyonel görünebilirler,
ancak bir sonraki kontrol dışı olabilirler. Örneğin , şehirde saatte
000 mil
hızla giden manik bir kişi
, aile hekimi ile rasyonel bir konuşma yapmış olabilir.

Çevirmek istediğiniz metni girin: (5000 karakter kaldı)

İngilizce
Türkçe

İçindekiler

Profesyonel çeviri:
Kullanım SözleşmesiSitene Ekle