İngilizce

“Come, there’s no use in crying like that!” said Alice to herself, rather sharply; “I advise you to leave off this minute!” She generally gave herself very good advice, (though she very seldom followed it), and sometimes she scolded herself so severely as to bring tears into her eyes; and once she remembered trying to box her own ears for having cheated herself in a game of croquet she was playing against herself, for this curious child was very fond of pretending to be two people. “But it’s no use now,” thought poor Alice, “to pretend to be two people! Why, there’s hardly enough of me left to make one respectable person!”

Türkçe

“Gel, böyle ağlamanın faydası yok!” dedi Alice, oldukça keskin bir şekilde; “Bu dakikayı bırakmanı tavsiye ederim!” Genelde kendine çok iyi tavsiyelerde bulundu (çok nadiren takip etmesine rağmen) ve bazen gözlerine gözyaşı dökecek kadar azarladı; ve bir kez kendi kendine oynadığı bir kroket oyununda kendini kandırmaya çalıştığını hatırladığında, bu meraklı çocuk iki kişi gibi davranmaya çok düşkündü. “Ama şimdi bir yararı yok,” diye düşündü fakir Alice, “iki kişi gibi davranmak! Neden, saygın bir insan yapmaya yetecek kadar kalmadım! ”

Çevirmek istediğiniz metni girin: (5000 karakter kaldı)

İngilizce
Türkçe

İçindekiler

Profesyonel çeviri:
Kullanım SözleşmesiSitene Ekle