İngilizce

Identity, space and memory concepts are given in detail under the title of conservation and sustainability of cultural heritage. These concepts are concepts that affect the conservation and sustainability of cultural heritage. Along with these concepts, as a result of the findings obtained in this thesis study and in accordance with the thematic method used, the factors affecting the protection of cultural heritage were determined as tourism, archeology, modernism, globalization and media.

Türkçe

Kimlik, mekan ve bellek kavramları, kültürel mirasın korunması ve sürdürülebilirliği başlığı Altında ayrıntılı olarak verilmiştir. Bu kavramlar kültürel mirasın korunmasını ve sürdürülebilirliğini etkileyen kavramlardır. Bu kavramların yanı sıra, bu tez çalışmasında elde edilen bulgular ve kullanılan tematik yönteme göre kültürel mirasın korunmasını etkileyen faktörler turizm, arkeoloji, modernizm, küreselleşme ve medya olarak belirlenmiştir.

Çevirmek istediğiniz metni girin: (5000 karakter kaldı)

İngilizce
Türkçe

İçindekiler

Profesyonel çeviri:
Kullanım SözleşmesiSitene Ekle