İngilizce

Losse Kate, who has written “What Facebook’s office design tell us about the future of work” has argued some information about the effect of office design on future work. Offices have also changed with the social networks created. According to her offices has changed from the 00th century to the 00st century. It also varied according to the state of the economy. After the design of high-tech offices, there was a big difference in the performance of workers and the future job rate. Facebook has offered people spaces for their lives from real life instead of the fantasy world. Likewise, artistic graffiti on office streets was also seen as concealing the work. According to her statement, Twitter log cabinets and Facebook's graffiti represent a complete renovation of the space. Transforming the modern technology office into a mixed business-entertainment area affected future jobs.On the other hand, she states that if the home-working revolution becomes widespread worldwide, the office itself may be outdated now.

Türkçe

“Facebook'un ofis tasarımının bize işin geleceği hakkında söylediklerini” yazan Losse Kate, ofis tasarımının gelecekteki işlere etkisi hakkında bazı bilgiler tartıştı. Oluşturulan sosyal ağlarla ofisler de değişti. Ofislerine göre 00. yüzyıldan 00. yüzyıla değişti. Ekonominin durumuna göre de değişiyordu. Yüksek teknolojili ofislerin tasarımından sonra, işçilerin performansı ve gelecekteki iş oranı arasında büyük bir fark vardı. Facebook, insanlara yaşamları için fantezi dünyası yerine gerçek hayattan alanlar sundu. Aynı şekilde, ofis sokaklarındaki sanatsal grafiti de işi gizlemek olarak görülüyordu. Açıklamasına göre Twitter günlük dolapları ve Facebook'un grafiti alanın Tamamen yenilenmesini temsil ediyor.Modern teknoloji ofisini karışık bir iş-eğlence alanına dönüştürmek gelecekteki işleri etkiledi.Öte yandan, ev-çalışma devrimi dünya çapında yaygınlaşırsa, ofisin artık modası geçmiş olabileceğini belirtiyor.

Çevirmek istediğiniz metni girin: (5000 karakter kaldı)

İngilizce
Türkçe

İçindekiler

Profesyonel çeviri:
Kullanım SözleşmesiSitene Ekle