İngilizce

There are several notable clinical implications of the current study.
First, consistent with psychotherapy moderator research (McBride,
Atkinson, Quilty, Bagby, 0000), our findings suggest that attachment
style is an important individual difference to consider when treating
PG. In addition to notable problems with mood, insecure attachment
styles may exacerbate interpersonal difficulties among emotionally
vulnerable gamblers. These interpersonal problems may further reduce
coping abilities, increase feelings of social isolation, and may ultimately
worsen gambling behavior.

Türkçe

Mevcut çalışmanın dikkate değer klinik sonuçları vardır.
İlk olarak, psikoterapi moderatör araştırması (McBride,
Atkinson, Quilty, Bagby, 0000) ile tutarlı olarak , bulgularımız, bağlanma
stilinin
PG tedavisinde dikkate alınması gereken önemli bir bireysel fark olduğunu göstermektedir . Ruh haliyle ilgili önemli sorunlara ek olarak, güvensiz bağlanma
stilleri duygusal olarak
savunmasız kumarbazlar arasındaki kişilerarası zorlukları arttırabilir . Bu kişilerarası problemler
başa çıkma yeteneklerini daha da azaltabilir , sosyal izolasyon duygularını artırabilir ve sonuçta
kumar davranışını kötüleştirebilir.

Çevirmek istediğiniz metni girin: (5000 karakter kaldı)

İngilizce
Türkçe
Profesyonel çeviri:
Kullanım SözleşmesiSitene Ekle