İngilizce

During acute infection, the infectious
dose can be as low as 0–00 C. burnetii cells, which suggests that there are other mechanisms
in place that promote the spread of replicating bacteria to infect other susceptible cells00. A
recent report demonstrated that C. burnetii is also able to induce apoptosis through the
release of cytochrome c in a mechanism that is dependent on bacterial protein synthesis00
.
Therefore, the prevention of apoptosis seems to be exploited by C. burnetii to cause
persistent infections, whereas induction of apoptosis seems to enable spread of the infection
to nearby susceptible cells. This strategy is also used by other intracellular pathogens; for
example, Mycobacterium tuberculosis inhibits apoptosis early during infection, but induces
cell death at a later stage of infectio

Türkçe

Akut enfeksiyon sırasında, enfeksiyon
dozu diğer mekanizmalar da görülmüştür 0-00 ° C olan burnetti hücreleri gibi düşük olabilir
diğer hassas cells00 enfekte etmek için bakteriler replike yayılmasını teşvik yerine. Bir
yeni bir rapor, C. burnetti aracılığıyla da apoptozu uyarabildiği olduğunu göstermiştir
bakteriyel protein synthesis00 bağımlı bir mekanizma içinde sitokrom c salınması
.
Bu nedenle, apoptozun önlenmesinde C. burnetii tarafından
kalıcı enfeksiyonlara neden olmak için sömürülmüş gibi gözükse de , apoptozisin indüklenmesi enfeksiyonun
yakındaki duyarlı hücrelere yayılmasını sağlıyor gibi görünmektedir . Bu strateji ayrıca diğer hücre içi patojenler tarafından da kullanılır; için
örneğin, Mycobacterium tuberculosis, enfeksiyon sırasında erken dönemde apoptozu inhibe eder, ancak enfeksiyonun
daha sonraki bir aşamasında hücre ölümüne neden olur

Çevirmek istediğiniz metni girin: (5000 karakter kaldı)

İngilizce
Türkçe

İçindekiler

Profesyonel çeviri:
Kullanım SözleşmesiSitene Ekle