İngilizce

Seligman (Seligman Schulman, 0000)
described optimism as an attribution that is
measured based on explanatory styles. An
optimistic individual achieving success will
make global (I can achieve this success across
different domains), stable (I can consistently
achieve this success) and internal (I created this
success) attributions of their success.
Contrarily, when encountered with failure,
optimists make specific, unstable and external
attributions. An alternative explanation of
optimism comes from Carver and Scheier (0000)
who posit optimists from an expectancy
perspective as individuals that simply expect
good things to happen to them, which has
significant cognitive and behavioral implications
(for a review see Carver Scheier, 0000). It is
important to note that PsyCap considers the
value of realistic optimism, as unrealistic
optimism has been shown to lead to negative
outcomes (Seligman, 0000)

Türkçe

Seligman (Seligman Schulman, 0000)
, iyimserliği
açıklayıcı stillere dayanarak ölçülen bir nitelik olarak nitelendirdi . Bir
iyimser birey elde başarısı olacaktır
(ben genelinde bu başarıyı elde edebilirsiniz küresel hale
kararlı (Ben sürekli olabilir farklı etki)
bu başarıyı elde) ve iç (ben yarattım
başarılarının nitelikleri başarısını).
Aksine, başarısızlıkla karşılaşıldığında
iyimserler belirli, dengesiz ve harici
atıflar yapar.
İyimserliğin alternatif bir açıklaması, iyimserleri
beklenti
perspektifinden
kendilerine iyi şeyler olmasını bekleyen bireyler olarak gören Carver ve Scheier'den (0000) gelmektedir.
önemli bilişsel ve davranışsal çıkarımlar
(inceleme için bakınız Carver Scheier, 0000). Öyle
PsyCap gördüğü dikkat etmek önemlidir
gerçekçi olarak, gerçekçi iyimserlik değerini
iyimserlik negatif yol gösterilmiştir
(Seligman, 0000) sonuçları

Çevirmek istediğiniz metni girin: (5000 karakter kaldı)

İngilizce
Türkçe

İçindekiler

Profesyonel çeviri:
Kullanım SözleşmesiSitene Ekle