İngilizce

hat comprise four different personal resources:
hope, resilience, optimism and efficacy. Positive
psychological capital has focused in these four psychological resources although they do not intend to
represent an exhaustive taxonomy (Youssef
Luthans, 0000). This construct was directly related
to job satisfaction (Larson Luthans, 0000; Luthans, Avolio, Avey Norman, 0000; Luthans,
Norman, Avolio Avey, 0000) as well as psychological well-being (Avey, Luthans, Smith Palmer,
0000) and positive emotions (Avey, Wernsing
Luthans, 0000). Besides, it has been suggested that
psychological capital interacts with mindfulness in
predicting positive emotions (Avey, Hughes, Norman, Luthans, 0000).

Türkçe

şapka dört farklı kişisel kaynaktan oluşur:
umut, esneklik, iyimserlik ve etkinlik. Pozitif
psikolojik sermaye, bu dört psikolojik kaynağa odaklanmış olmasına rağmen
, ayrıntılı bir taksonomiyi temsil etme niyetinde değildir (Youssef
Luthans, 0000). Bu yapı doğrudan
iş tatmini ile ilgilidir (Larson Luthans, 0000; Luthans, Avolio, Avey Norman, 0000; Luthans,
Norman, Avolio Avey, 0000) ve ayrıca psikolojik iyi oluş (Avey, Luthans, Smith Palmer,
0000) ve olumlu duygular (Avey, Wernsing
Luthans, 0000). Ayrıca,
psikolojik sermayenin
olumlu duyguları öngörmedeki dikkatle etkileşime girdiği öne sürülmüştür (Avey, Hughes, Norman, Luthans, 0000).

Çevirmek istediğiniz metni girin: (5000 karakter kaldı)

İngilizce
Türkçe

İçindekiler

Profesyonel çeviri:
Kullanım SözleşmesiSitene Ekle