İngilizce

I asked, "Who has done that?" They (i.e. the people) said, "Hamza bin `Abdul Muttalib has done it. He is present in this house with some Ansari drinkers, a girl singer, and his friends. The singer said in her song, "O Hamza, get at the fat she-camels!" On hearing this, Hamza rushed to his sword and cut of the camels' humps and cut their flanks open and took out portions from their livers."

Türkçe

"Bunu kim yaptı?" Diye sordum. Onlar (yani insanlar) “Hamza bin Abdul Abdultalitalib yaptı” dedi. Bu evde bazı Ansari içicileri, bir kız şarkıcı ve arkadaşları ile birlikte mevcut. Şarkıcı, şarkısında “Ey Hamza, Şişman, develer! "Bunu duyunca, Hamza kılıcına koştu ve develerin sineklerinden kesip fırlattı ve kanatlarını açarak ciğerlerinden kısımlar çıkardı."

Çevirmek istediğiniz metni girin: (5000 karakter kaldı)

İngilizce
Türkçe
Profesyonel çeviri:
Kullanım SözleşmesiSitene Ekle