İngilizce

An interpretivist approach is adopted and nothing need be
static: LEGO pieces can be configured, reconfigured, and changed through the creation
of the model, or added to after discussion. In the same way that understanding may be
gradually developed (as often illustrated by the SOLO taxonomy (Biggs Collis, 1982)
so an organic and iterative process of building, discussing and reflecting allows for the
gradual integration and emergence of a new way of knowing.

Türkçe

Bir yorumlayıcı yaklaşım benimsenmiştir ve hiçbir şeyin
statik olması gerekmez : LEGO parçaları
modelin oluşturulmasıyla yapılandırılabilir, yeniden yapılandırılabilir ve değiştirilebilir veya tartışmadan sonra eklenebilir. Aynı şekilde, bu anlayış
aşamalı olarak da geliştirilebilir (genellikle SOLO taksonomisi tarafından gösterildiği gibi (Biggs Collis, 1982),
böylelikle organik ve yinelemeli bir inşa, tartışma ve yansıtma süreci
kademeli olarak bütünleşmeye ve yeni bir bilme biçiminin ortaya çıkmasına izin verir .

Çevirmek istediğiniz metni girin: (5000 karakter kaldı)

İngilizce
Türkçe
Profesyonel çeviri:
Kullanım SözleşmesiSitene Ekle