İngilizce

The link
between metaphorical construction and TCs is clear given the notion of thresholds as
portals or gateways to an altered way of understanding and perceiving, and what Land,
Rattray and Vivian (2014) term ‘the spatial metaphor of liminality’.

Türkçe


Metaforik yapı ve TC'ler arasındaki bağlantı , eşiklerin
portallar veya geçitler olarak değiştirilmiş bir anlayış ve algılamaya geçiş yolu olduğu ve Land,
Rattray ve Vivian'ın (2014) “sınırsızlığın mekânsal metaforu” olarak adlandırdıkları bir kavram olduğu göz önüne alındığında açıktır .

Çevirmek istediğiniz metni girin: (5000 karakter kaldı)

İngilizce
Türkçe
Profesyonel çeviri:
Kullanım SözleşmesiSitene Ekle