İngilizce

Results: The focus in the selected articles were centred around the basic nature of emotional intelligence, its significance in the global health care delivery system and the intricacies in implementing emotionally intelligent leadership by nursing leaders. Three significant themes emerged from the findings of the reviewed studies. Emotional intelligence is a charismatic virtue for Nurse Leaders, emotional intelligence remediates the chronic challenges in nursing practice, and the success of emotional intelligence is in its implementation.

Türkçe

Bulgular: Seçilen makalelerdeki odak noktası, duygusal zekanın temel doğası, küresel sağlık hizmeti sunum sistemindeki önemi ve hemşirelik liderleri tarafından duygusal olarak akıllı liderlik uygulamasındaki karmaşıklıklar üzerine odaklanmıştır. İncelenen çalışmaların bulgularından üç önemli tema ortaya çıkmıştır. Duygusal zeka Hemşire Liderleri için karizmatik bir erdemdir, duygusal zeka hemşirelik uygulamalarındaki kronik zorlukları giderir ve duygusal zekanın başarısı uygulamasındadır.

Çevirmek istediğiniz metni girin: (5000 karakter kaldı)

İngilizce
Türkçe

İçindekiler

Profesyonel çeviri:
Kullanım SözleşmesiSitene Ekle