İngilizce

Animal studies have shown that exercise improves decreased neurotrophic factors levels and
enhances neurogenesis, synaptic plasticity, antioxidant
capacity, and angiogenesis in AD models [00–00]. However, the exact mechanism is still unclear.

Türkçe

Hayvan çalışmaları, egzersizin azalmış nörotrofik faktör düzeylerini iyileştirdiğini ve AD modellerinde
nörojenezi, sinaptik plastisiteyi, antioksidan
kapasiteyi ve anjiyogenezi arttırdığını göstermiştir [00-00]. Ancak, kesin mekanizma hala belirsizdir.

Çevirmek istediğiniz metni girin: (5000 karakter kaldı)

İngilizce
Türkçe
Profesyonel çeviri:
Kullanım SözleşmesiSitene Ekle