İngilizce

Product Features:
Milk, the milk of female mammals to feed new offspring, milk secreted at different times in the glands, in which the puppy will feed himself a sufficient amount of all nutrients liquid The composition of the milk according to the environmental conditions of animals it also differs. For example, the dog, whose birth weight doubled in 9 days The protein content of milk is 7.3% in human milk, which is only 1.6% in 180 days. It is considered to be the basic foodstuff by milk nutritionists. Calcium, phosphorus and riboflavin (vit B2) are important. Amino acids of vital importance and fatty acids. Components only in milk; lactose, milk oil, casein, lactobalcinum and lactoglobulin. The energy value of milk according to the composition differs. 1 liter 3% fatty drinking milk gives 615 kcal energy. Due to its ingredients and properties, milk is a preservative food. Milk protein It can buffer acid and base vapors due to the amphoteric property, toxic heavy metals bonds. Therefore, the chemical industry, coal mines, gas plants and boiler to protect workers in their apartments against poisoning by legal regulations In order to be given continuous milk and yogurt.

Türkçe

Ürün Özellikleri:
Süt, dişi memelilerin yeni yavruları beslemeleri için süt, yavruların kendine yeterli miktarda besleyebileceği salgı bezlerinde farklı zamanlarda salgılanan sütler. . Örneğin, doğum ağırlığı 9 günde ikiye katlanan köpek Sütün protein içeriği, insan sütündeki% 7,3'tür; bu, 180 günde sadece% 1,6'dır. Süt beslenme uzmanları tarafından temel gıda maddesi olarak kabul edilir. Kalsiyum, fosfor ve riboflavin (vit B2) önemlidir. Hayati öneme sahip amino asitler ve yağ asitleri. Sadece sütteki bileşenler; laktoz, süt yağı, kazein, laktobalsinum ve laktoglobulin. Sütün enerji değeri kompozisyona göre değişir. 1 litre% 3 yağ içme sütü 615 kcal enerji verir. İçeriği ve özellikleri nedeniyle,süt koruyucu bir besindir. Süt proteini Amfoter özelliği, toksik ağır metal bağları nedeniyle asit ve baz buharlarını Tamponlayabilir. Bu nedenle, kimya endüstrisi, kömür madenleri, gaz tesisleri ve kazanlarını apartman dairelerinde çalışanlarını yasal düzenlemelerle zehirlemeye karşı korumak için sürekli süt ve yoğurt verilmesi.

Çevirmek istediğiniz metni girin: (5000 karakter kaldı)

İngilizce
Türkçe
Profesyonel çeviri:
Kullanım SözleşmesiSitene Ekle