İngilizce

whch shows that the input pan is matched. port 4 is isolated. and the input power is evenly divided in phase between ports 2 and 3. These results farm the first raw and column of the scattering matrix in (7.101). Now consider a unit amplitude wave incident at pri 4 (the difference port) of he ring hybrid of Figure 7.43a. The twn wave components on the ring will arrive in phase at pofis 2 and 3, with a net phase difference of 180' between these ports. The two wave cumponznts will bc 180' out or phase at pori I. This case can be decon~posed into a superposition of he two simpler circuits and excitations shown in Figure 7.45.

Türkçe

boyutunda giriş tava eşleşti olduğunu göstermektedir. portu 4 izole edilir. ve giriş gücü eşit bir şekilde (7.101) içerisinde bağlantı noktaları 2 ve 3 Bu sonuçlar, çiftlik arasındaki faz saçılma matrisin ilk ham ve sütun ayrılmıştır. Şimdi pri 4 (fark bağlantı noktası) Şekil 7.43a arasında o halka melez bir birim genlik dalga olayı düşünün. halka üzerinde twn dalga bileşenleri, bu portları arasında 180' net faz farkı ile pofis 2 ve 3 aşamasında gelecektir. iki dalga cumponznts 180' bc üzerinden veya faz pori I'de Bu durum, Şekil 7.45 gösterilen o iki basit devreler ve uYarımları bir üst üste içine yöneltilen ~ Temizlenme edilebilir olacaktır.

Çevirmek istediğiniz metni girin: (5000 karakter kaldı)

İngilizce
Türkçe
Profesyonel çeviri:
Kullanım SözleşmesiSitene Ekle