İngilizce

The thread of connecting “things that don’t normally mesh together” runs through both
the LEGO® SERIOUS PLAY® and TC literature. LEGO® SERIOUS PLAY® emerges
from a systemic worldview of leadership and organizational behaviour and systems, in
which organizations are, and operate within, complex adaptive systems (Oliver Roos,
0000). The influence of such systems thinking on organizational strategic management
is explicit in LEGO® SERIOUS PLAY® literature (Kristiansen Rasmussen 0000);
Oliver Roos, 0000; Gauntlett, 0000), and the resonances or synergies between
LEGO® SERIOUS PLAY® and TCF contexts are striking. We propose that there is a
common foundation of systems thinking between the two educational domains, and a
similar perspective that has driven the development of LEGO® SERIOUS PLAY® could
be employed usefully within the TCF. Indeed, the TCF can arguably be seen as the
outcome of such a systemic perspective on the nature of a discipline.

Türkçe

“Normalde birbirine bağlanmayan şeyleri” birbirine bağlayan iplik, hem
LEGO® SERIOUS PLAY® hem de TC literatüründen geçer. LEGO® SERIOUS PLAY®
,
organizasyonların karmaşık adaptif sistemler olduğu ve içinde çalıştığı sistemik bir liderlik ve organizasyonel davranış ve sistem dünya görüşünden doğar (Oliver Roos,
0000). Bu tür sistem düşüncesinin örgütsel stratejik yönetim üzerindeki etkisi,
LEGO® SERIOUS PLAY® literatüründe açıktır (Kristiansen Rasmussen 0000);
Oliver Roos, 0000; Gauntlett, 0000) ve
LEGO® SERIOUS PLAY® ile TCF bağlamları arasındaki rezonanslar veya sinerjiler dikkat çekicidir.
İki eğitim alanı arasında düşünen ortak bir sistem temeli olduğunu ve
LEGO® SERIOUS PLAY®'ın gelişimini yönlendiren benzer bir bakış açısı
TCF içinde faydalı bir şekilde kullanılabilir. Gerçekten de, TCF'nin
, bir disiplinin doğası üzerine böyle bir sistemik bakış açısının sonucu olduğu tartışılabilir .

Çevirmek istediğiniz metni girin: (5000 karakter kaldı)

İngilizce
Türkçe

İçindekiler

Profesyonel çeviri:
Kullanım SözleşmesiSitene Ekle