İngilizce

“Eğitim becerileri” okuma yazma oranı, ile ilkokul, orta dereceli okul ve üniversitede okullaşma oranı alınmaktadır.
"training skills" is related to literacy rates, primary schools, secondary schools and university enrollment rate.

Türkçe

"Eğitim becerileri" okuma yazma rate, ile ilkokul, Orta Dereceli Okul rate alınmaktadır Üniversitede okullaşma ettik.
"eğitim becerileri" okuryazarlık oranları, ilköğretim okulları, ortaöğretim okulları ve üniversite okullaşma oranı ile ilişkilidir.

Çevirmek istediğiniz metni girin: (5000 karakter kaldı)

İngilizce
Türkçe
Profesyonel çeviri:
Kullanım SözleşmesiSitene Ekle