İngilizce

Java Plug-in 10.51.2.13
Using JRE version 1.7.0_51-b13 Java HotSpot(TM) Client VM
User home directory = C:Documents and SettingsAdmin
----------------------------------------------------
c: clear console window
f: finalize objects on finalization queue
g: garbage collect
h: display this help message
l: dump classloader list
m: print memory usage
o: trigger logging
q: hide console
r: reload policy configuration
s: dump system and deployment

Türkçe

Java Plug-in 10.51.2.13
JRE sürümünü 1.7.0_51-b13 Java HotSpot (TM) Client VM kullanarak
Kullanıcı ev dizini = C: Documents and SettingsAdmin
------------------- ---------------------------------
c: berrak konsol penceresi
f: sonuçlandırılması kuyruk nesneleri sonuçlandırmak
g: çöp toplamak
h : Bu yardım iletisini görüntüler
dökümü classloader listesi: l
m: print bellek kullanımı
: o tetikleme günlüğü
q: sakla konsol
r: yeniden yapılandırma politikası
s: döküm sistemi ve dağıtım

Çevirmek istediğiniz metni girin: (5000 karakter kaldı)

İngilizce
Türkçe
Profesyonel çeviri:
Kullanım SözleşmesiSitene Ekle